تبلیغ بر روی بدنه اتوبوس

یکی از رسانه هایی که از گروه رسانه های محیطی محسوب میشود و ویژگی های منحصر به فردی نسبت به دیگر رسانه های محیطی دارد ، رسانه اتوبوس آگهی است.

تفاوت عمده این رسانه را میتوان متحرک بودن آن دانست که قطعا مزایای منحصر به فردی را در اختیار نیازمندان به تبلیغات میتواند قرار دهد.

هزینه کمتر ، تاثیر بیشتر

همانطور که اشاره شد اتوبوس به دلیل متحرک بودن در سطح شهر از طرفی و نزدیک بودن بیشتر به مخاطبین از طرف دیگر باعث جلب توجه دوچندان میشود که میتواند اثر تبلیغات را عمیق تر و بیشتر کند ، اما این اثر بیشتر برای صاحبان تبلیغ هزینه کمتری را در بر دارد چراکه تبلیغات بروی بدنه اتوبوس نسبت به یکی از رقبای اصلی خود یعنی بیلبورد و همچنین دیگر رسانه های ATL بسیار کم هزینه تر است و این ویژگی مثبت بزرگی برای صاحبان برند ها و کمپانی ها است.

امکان ایجاد خلاقیت

به دلیل فضای در دسترس بدنه اتوبوس ، در طراحی و اجرای طرح های تبلیغات میتوان خلاقیت داشت و توجه مخاطب را برای دیدن تبلیغات بسیار بیشتر جلب کرد.

 

مخاطبین گسترده

بارز است که اتوبوس در سطح شهر در حال حرکت کردن است و با تبلیغ بر روی بدنه اتوبوس باعث میشود تا صاحب تبلیغ تنها در یک منطقه خاص و محدود دیده نشود و فضای بسیار گسترده تری را در برای دیده شدن بهتر در اختیار دارد .همچنین به دلیل نیاز به هزینه پایین تر میتوان اتوبوس های مختلف در مسیر های مختلف را انتخاب کرد و گاهی حتی یک تبلیغ میتواند کل سطح شهر را تحت پوشش داشته باشد.

نامحدود بودن فضا

یکی از اصلی ترین معایب تبلیغات محیطی ثابت محدود بودن تعداد فضای تبلیغات در نقاط پر تردد شهر است که تبلیغ بر روی بدنه اتوبوس یکی از بهترین پیشنهاد ها برای حل این مسئله است ، چراکه تعداد اتوبوس های موجود بسیار بیشتر از فضا های ثابت در نقاط پردد شهر میباشد.

 

گالری تصاویر