اتوبوس آگهی

آژانس تبلیغاتی سیاه سفید از سال 1392 در زمینه اتوبوس آگهی در شهر اصفهان فعال است و تا کنون برند های فراوانی این رسانه تبلیغاتی را انتخاب کرده اند و ما افتخاری همکاری در این زمینه را داشته ایم.

گالری تصاویر

تبلیغات اتوبوسی در اصفهان
تبلیغات اتوبوسی در اصفهان
تبلیغات اتوبوسی در اصفهان