طراحی و اجرای اتوبوس آگهی و تبلیغات محیطی اکتیو

طراحی و اجرای برند اکتیو در مجموعه سیتی سنتر در اصفهان

طراحی و اجرای تبلیغات برند اکتیو بر روی بدنه اتوبوس در اصفهان