طراحی و اجرای کمپین تبلیغات محیطی برند سافتلن در اصفهان سیتی سنتر