طراحی و اجرای تبلیغات محیطی برند پتینه در اصفهان سیتی سنتر