طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی برند سامسونگ در اصفهان سیتی سنتر