طراحی و اجرای کمپبن تبلیغاتی برند اوه در اصفهان و اصفهان سیتی سنتر