طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی جین وست بر روی بیلبورد در اصفهان سیتی سنتر